WP1 Philippe LAREDO – Universitè Gustave Eiffel (Ex UPEM)

 

WP2 Emanuela REALE/Serena FABRIZIO – CNR

 

WP3 Philippe LAREDO – Universitè Gustave Eiffel (Ex UPEM)

 

WP4 Marc BARBIER /Philippe BREUKER – Universitè Gustave Eiffel (Ex UPEM)

 

WP5 Thomas SCHERNGELL – AIT

 

WP6 Diana MAYNARD – USFD

 

WP7 Benedetto LEPORI – USI

 

WP8 Thomas SCHERNGELL – AIT

 

WP9 Massimiliano GUERINI – POLIMI

 

WP10 Ed NOYONS – LEIDEN